เอื้องจำปาน่าน ดอกสีเหลืองกลีบปากมีแต้มสีเลือดหมูที่โคนกลีบ ดอกมีกลิ่นหอม

เอื้องจำปาน่าน

ชื่ออื่นๆ :

ต้นกำเนิด : พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ โดยเฉพาะที่จังหวัด น่าน

ชื่อสามัญ : Orchid

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dendrobium sulcatum Lindl.

ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE

ลักษณะของเอื้องจำปาน่าน

กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 25-40 ซม. ลำต้นแบน ตั้งขึ้น กว้าง 2-3 ซม. ส่วนโคนเรียวคอด ใบ รูปรี กว้าง 4-5 ซม. ยาว 6-8 ซม. ดอก ออกเป็นช่อตามข้อใกล้ปลายยอด ยาว 9-12 ซม. ห้อยลง ดอกย่อยเรียงแน่นเป็นพุ่ม จำนวน 10-15 ดอก ต่อช่อ สีเหลือง กลีบปากมีแต้มสีเลือดหมูที่โคนกลีบ ดอกบาน เต็มที่กว้าง 2 ซม. มีกลิ่นหอม ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม

ดอกเอื้องจำปาน่าน
ดอกเอื้องจำปาน่าน ดอกสีเหลือง กลีบปากมีแต้มสีเลือดหมู

การขยายพันธุ์ของเอื้องจำปาน่าน

ใช้ส่วนอื่นๆ/การผสมด้วยเกสร

ธาตุอาหารหลักที่เอื้องจำปาน่านต้องการ

ประโยชน์ของเอื้องจำปาน่าน

เป็นไม้ประดับ

สรรพคุณทางยาของเอื้องจำปาน่าน

คุณค่าทางโภชนาการของจำปาน่าน

การแปรรูปของเอื้องจำปาน่าน

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=10799&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment