เอื้องช้าง ต้นอ่อนใช้ปลูกเป็นไม้ประดับ หน่อนำมาทำเมนูอาหาร

เอื้องช้าง, เอื้อง

ชื่ออื่นๆ : เอื้องช้าง, เอื้อง

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : –

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Costus speciosus Smith

ชื่อวงศ์ : ZINGIBERACEAE

ลักษณะของเอื้องช้าง, เอื้อง

ลักษณะลำต้น เป็นพืชล้มลุกลำต้นเป็นปล้อง ขึ้นเป็นลำ กอสูงประมาณ 2-3 เมตร คล้ายต้นข่า หรือกระทือ ลักษณะใบ ใบรียาวเรียวปลายแหลม ใบหนาสีเขียว มีเส้นใบมองเห็นชัด ใบและลำต้นมีขนอ่อน ลักษณะดอก สีแดง เป็นช่อมีดอกประมาณ 20-30 ดอก ดอกคล้ายกระทือ ออกที่ปลายยอด

ต้นเอื้องช้าง
ต้นเอื้องช้าง พืชล้มลุกลำต้นเป็นปล้อง ขึ้นเป็นลำ

การขยายพันธุ์ของเอื้องช้าง, เอื้อง

ใช้เมล็ด/เมล็ดจากดอกที่แก่เต็มที่หรือต้นอ่อนใช้ปลูกเป็นไม้ประดับ

ธาตุอาหารหลักที่เอื้องช้าง, เอื้องต้องการ

ประโยชน์ของเอื้องช้าง, เอื้อง

หน่อมีรสหวาน เจือฝาด นำหน่อมาทำเมนูอาหาร เช่น แกงส้ม แกงกะทิ ลวกจิ้มน้ำพริก

ดอกเอื้องช้าง
ดอกเอื้องช้าง สีแดง เป็นช่อออกที่ปลายยอด

สรรพคุณทางยาของเอื้องช้าง, เอื้อง

ราก แก้ช้ำใน แก้ปัสสาวะพิการ แก้ปัสสาวะกะปริดกะปรอย

คุณค่าทางโภชนาการของเอื้องช้าง, เอื้อง

การแปรรูปของเอื้องช้าง, เอื้อง

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=11582&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment