เอื้องเขากวางอ่อน ช่อของดอกคล้ายเขากวาง ดอกสีเหลือง มีแถบสีเข้ม

เอื้องเขากวางอ่อน

ชื่ออื่นๆ : เขากวางอ่อน  เอื้องจะเข็บ เอื้องม้าลายเสือ

ต้นกำเนิด : พบตามป่าเบญจพรรณ และป่าดิบชื้น ทุกภาคของประเทศ

ชื่อสามัญ : เอื้องเขากวางอ่อน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phalaenopsis cornu-cervi (Breda) Blume & Rchb. f.

ชื่อวงศ์ : Vandoideae

ลักษณะของเอื้องเขากวางอ่อน

ลักษณะทั่วไป : ลักษณะช่อของดอกคล้ายเขากวาง ดอกสีเหลือง มีแถบสีเข้ม ฤดุกาลออกดอกทั้งปี ลำต้นเจริญตามแนวยอด
ต้น ลำต้นสั้น มีกาบหุ้มลำต้น เจริญตาม แนวยอด

ใบ รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 4 ซม. ยาว 8-10 ซม.

ดอก เป็นช่อ 2-3 ดอก แตกแขนง ช่อของดอกคล้ายเขากวาง แกนช่อแบน ผิวมัน กลีบเลี้ยง และกลีบดอกสีเหลืองแกมเขียว หรือมีขีดตามขวางสีม่วงแดง กลีบปากสีเหลืองอ่อน หรือสีขาว

ราก เป็นแบบรากอากาศ(epiphytic)

เอื้องเขากวางอ่อน
เอื้องเขากวางอ่อน ใบรูปรี ดอกสีเหลืองแกมเขียว

การขยายพันธุ์ของเอื้องเขากวางอ่อน

ใช้หัว/เหง้า/หน่อ

ธาตุอาหารหลักที่เอื้องเขากวางอ่อนต้องการ

ประโยชน์ของเอื้องเขากวางอ่อน

นิยมปลูกประดับสถานที่เพื่อความสวยงาม

สรรพคุณทางยาของเอื้องเขากวางอ่อน

คุณค่าทางโภชนาการของเอื้องเขากวางอ่อน

การแปรรูปของเอื้องเขากวางอ่อน

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=11302&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com/

Add a Comment