แคนตาลูป เมื่อสุกเนื้อในมีสีส้ม มีกลิ่นหอม รสหวาน

แคนตาลูป

ชื่ออื่นๆ : แตงแคนตาลูป

ต้นกำเนิด : ประเทศอินเดีย

ชื่อสามัญ : Cantaloupe

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cucumis melo L. var. cantaloupensis

ชื่อวงศ์ : Cucurbitaceae

ลักษณะของแคนตาลูป

มีลักษณะคล้ายแตงไทย คนไทยจึงเรียกว่า แตงเทศ หรือแตงฝรั่ง หรือแตงไทยฝรั่ง มีผลกลม ผิวของผลสีเขียว หรือสีน้ำตาลคล้ำ หรือสีเหลือง หรือสีขาว ทั้งนี้แล้วแต่พันธุ์ ผิวของผลหยาบ มีเปลือกแข็ง มีร่องลึกรอบ ๆ ผล เปลือกมีลายคล้ายร่างแหหรือตาข่ายสีขาว หรือสีฟางแห้งคลุมตลอดทั้งผล แต่บางพันธุ์ก็ไม่มี บางพันธุ์มีผิวเรียบ ๆ เมื่อสุกเนื้อในมีสีส้ม หรือสีจำปา มีกลิ่นหอม รสหวาน จะเริ่มเก็บผลผลิตในช่วงปลายเดือนมีนาคม-เมษายน

ผิวของผลหยาบ มีเปลือกแข็ง เมื่อสุกเนื้อสีส้ม

การขยายพันธุ์ของแคนตาลูป

ใช้เมล็ด

ธาตุอาหารหลักที่แคนตาลูปต้องการ

แคนตาลูปเป็นพืชเมืองร้อน จึงชอบอากาศร้อนชื้น อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 21 – 32 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนพอสมควร ไม่มีฝนตกชุกตลอดทั้งปี เพราะจะทำให้แคนตาลูปเป็นโรคโคนเน่าได้ง่าย ส่วนดินนั้นชอบดินร่วน ดินปนทราย หรือดินค่อนข้างเหนียวก็ปลูกได้ดี แต่ดินต้องเป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศได้ดี ถ้าดินมีการอุ้มน้ำมากจะทำให้แคนตาลูปดูดน้ำเข้าไปมาก จะทำให้ผลของแคนตาลูปมีรสหวานน้อยและเนื้อไม่ค่อยกรอบ ดินที่ปลูกแคนตาลูปควรมีค่า pH อยู่ระหว่าง 6.5 – 7

ประโยชน์ของแคนตาลูป

ไม้ผลรับประทาน มีกลิ่นหอม รสชาติหวาน

สรรพคุณทางยาของแคนตาลูป

คุณค่าทางโภชนาการของแคนตาลูป

การแปรรูปของแคนตาลูป

สามารถนำมาแปรรูปผสมกับเมนูน้ำปั่น ไอศครีม ปิงซู น้ำแข็งใส สลัด หรือนำมาอบเพื่อเก็บไว้ทานได้นาน

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=10058&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

One Comment

Add a Comment