แคป่า แคทะเล ไม้ต้นสูง ดอกมีสีขาว มีลักษณะเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

แคป่า แคนา

แคป่า  แคนา  ชื่อวิทยาศาสตร์ Dolichandrone Spathacea  ลักษณะ ไม้ต้นสูง ใบประกอบยาว 12–35 ซม. มีใบย่อย 3–5 คู่ รูปรีหรือรูปไข่กลับ ยาว 5–14 ซม. ขอบใบจักห่าง ๆ โคนเบี้ยว ก้านใบยาว 0.5–1.3 ซม. ช่อดอกยาว 2–3 ซม. ก้านดอกยาว 1.8–4 ซม. กลีบเลี้ยงเป็นกาบ ยาว 4–5 ซม. หลอดกลีบดอกยาว 6–10 ซม. ปลายบานออกรูประฆัง ยาว 5–8 ซม. เกสรเพศผู้ยาว 3–5 ซม. เกสรเพศผู้ที่เป็นหมันยาวประมาณ 1 ซม. รังไข่ยาวประมาณ 1.5 ซม. ก้านเกสรเพศเมียยาวได้ถึง 12 ซม. ผลรูปแถบ บิดงอ ยาวได้ถึง 85 ซม. เมล็ดรูปสี่เหลี่ยม ยาว 2.2–2.8 ซม. รวมปีกบางใส

ดอกแคป่า แคนา
ดอกสีขาว มีรสขม

แคทะเล

แคทะเล ชื่อวิทยาศาสตร์ Dolichandrone spathacea (L.f.) K.Schum. ลักษณะ ไม้ต้น สูง 10 ม. ทรงพุ่มทรงสูงหรือแผ่กว้างไม่เป็น ระเบียบ เปลือกสีเทา เรียบถึงแตกเป็นร่องตื้นๆ เปลือกชั้นในสีชมพู ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงตรงข้ามกัน ก้านใบยาว 10-30 ซม.ใบย่อย 2-4 คู่ มีขนาดไม่เท่ากันใบรูปไข่รูปใบหอกแกม รูปไข่หรือรูปใบหอกถึงรูปขอบขนานแกมรูปไข่ กว้าง 2.5-7 ซม. ยาว 7-16 ซม. ปลายใบเรียวแหลมยาวคล้ายหาง ฐานใบเบี้ยว หรือแหลม ถึงกลมขอบใบเรียบ มีต่อมเรียงไปตามเส้นกลางใบทางด้านท้องใบ ก้านใบย่อยยาว 0.4-1 ซม. ดอกสีขาว ออกแบบช่อกระจะ ช่อดอกสั้นออกตามปลายกิ่ง ยาว 3-5 ซม. แต่ละช่อมี 3-7 ดอก ก้านดอกย่อยยาว 1.5-3.3 ซม. บานครั้งละหนึ่งดอก มีกลิ่นหอม วงกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปแตร ยาว 12-17 ซม. ปากแตรยาวเป็น 5 แฉก แต่ละแฉกมีรอยยับย่น และหยักมนตามขอบ เกสรตัวผู้ 2 คู่ แต่ละคู่สั้นยาวไม่เท่ากัน ออกดอกเกือบตลอดทั้งปี ผลเรียว ยาว และบิดโค้ง กว้าง 2-3 ซม. ยาว 30-60 ซม. เมื่อแห้งแตกเป็น 2 ซีก

ดอกแคทะเล
ดอกแคทะเล ดอกสีขาว ก้านดอกยาว

ลักษณะที่เหมือนกัน

  • ต้น เป็นไม้ต้นเหมือนกัน
  • ดอกมีสีขาวเหมือนกัน
  • ใบประกอบแบบขนนกเหมือนกัน

ความแตกต่างของแคนาและแคทะเล

  • ก้านดอกแคทะเลจะมีก้านดอกที่ยาวกว่าดอกแคป่า
  • แคป่า ดอกมีลักษณะเป็นรูประฆัง  แคทะเล ดอกมีลักษณะเป็นรูปแตร
  • แคทะเล ดอกมีกลิ่นหอม

ภาพ  : https://www.flickr.com

Add a Comment