แคฝรั่ง ไม้ประดับ ดอกนำมาลวกจิ้มกับน้ำพริก

แคฝรั่ง

ชื่ออื่นๆ :

ต้นกำเนิด : เขตร้อนทวีปอเมริกา

ชื่อสามัญ : Madre de Cocoa,Quick Stick

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gliricidia sepium (Jacq.) Steud

ชื่อวงศ์ : Fabaceae

ลักษณะของแคฝรั่ง

ต้นแคฝรั่งแคฝรั่ง ชื่อสามัญเรียก Madre de Cocoa,Quick Stick เป็นไม้ยืนต้นสูงกว่า 5 เมตร ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ดอกเป็นดอกแบบดอกถั่ว กลีบเลี้ยง 5 กลีบติดกันเป็นหลอด ปลายแยกกัน มีทั้งสีชมพู และสีขาวนวล ดอกออกตามซอกใบปลายยอด เป็นช่อดอกแบบช่อเชิงลด ไล่บานจากดอกล่างขึ้นยอด ชอบแดดจัด กลางแจ้ง น้ำปานกลาง แคฝรั่งมักออกดอกช่วงฤดูหนาว ให้ดอกสวยงาม

แคฝรั่ง
ดอกออกเป็นช่อที่ซอกใบและตามกิ่งแก่

การขยายพันธุ์ของแคฝรั่ง

ใช้กิ่ง/ลำต้น/การเสียบยอด เป้นวิธีที่นิยมกันมากที่สุด ต้นตอที่เหมาะสม สมควรมีขนาดประมาณครึ่งเซนติเมตร กิ่งพันธุ์ที่นำมาใช้จะมีขนาดใหญ่หรือเล็กกว่าต้นตอก็ใช้ได้ โดยใช้เทคนิคจัดแนวเนื้อเยื่อเจริญให้ตรงกันด้านใดด้านหนึ่ง โดยถ้ากิ่งพันธุ์ดีมีขนาดใหญ่กว่าต้นตอ ให้ใช้ไม้ไผ่ผ่าซีกมาช่วยค้ำพยุงลำต้นจนกว่ารอยแผลประสานกันสนิท การเสียบข้าง วิธีนี้เหมาะกับต้นตอที่มีอายุมากกว่า 1 ปี หรือมีขนาดประมาณแท่งดินสอหรือใหญ่กว่า ซึ่งเนื้อไม้จะเริ่มแข็ง การผ่าต้นตอเพื่อเสียบยอดทำได้ยากและรอยแผลช้ำ สำหรับวิธีนี้ถ้าทำครั้งแรกไม่ประสบความสำเร็จก็สามารถนำต้นตอกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่ง การติดตา วิธีที่ได้ผลดีคือ การติดตาแบบเพลท ต้นตอที่ใช้มีขนาดใหญ่เหมือนกับที่ใช้ในการเสียบข้าง และจะต้องมีความสมบูรณ์ เปลือกร่อนได้ง่าย สำหรับแผ่นตาพันธุ์ดีก็ควรเป็นตาที่สมบูรณ์และมีใบติดที่แผ่นตาด้วย

ธาตุอาหารหลักที่แคฝรั่งต้องการ

ประโยชน์ของแคฝรั่ง

แคฝรั่งเท่าที่ทราบในปัจจุบัน เช่น ไม้ประดับ ดอกกินได้โดยนำมาลวกจิ้มกับน้ำพริก อาหารสัตว์ พืชพี่เลี้ยง บำรุงดิน ปุ๋ยพืชสด ฆ่าแมลง กำจัดหนู ฯลฯ จะเห็นได้ว่าแคฝรั่งเป็นพืชสารพัดประโยชน์จริงๆ แม้แคฝรั่งจะเดินทางมาจากแดนไกลและเพิ่งมาถึงเมืองไทยได้ไม่นานนัก แต่สามารถปรับตัวให้เป็นประโยชน์สำหรับคนไทยได้มากมาย จึงน่าจะยินดีให้แคฝรั่งโอนสัญชาติเป็นไทย และช่วยกันปลูกแคฝรั่งกันมากขึ้นเช่นเดียวกับที่คนไทยยอมรับแคบ้าน ซึ่งเป็นต้นไม้จากต่างแดนเช่นเดียวกัน

สรรพคุณทางยาของแคฝรั่ง

คุณค่าทางโภชนาการของแคฝรั่ง

การแปรรูปของแคฝรั่ง

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=9378&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment