แป้งกล้วย วิธีการทำแป้งกล้วย การแปรรูปกล้วยดิบ

แป้งกล้วย วิธีการทำแป้งกล้วย การแปรรูปกล้วยดิบ

   แป้งกล้วย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนํากล้วยดิบมาแปรรูปเป็นแป้ง เพื่อเป็นการถนอมอาหารและ สามารถนําไปเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ได้แก่ผลิตภัณฑ์ขนมอบ และผลิตภัณฑ์ขนมไทย กล้วยดิบมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ประกอบด้วย น้ำ แป้ง โปรตีน ไขมัน เส้นใย วิตามิน เกลือ แร่ต่าง ๆ โดยมีปริมาณแป้ง แคลเซียม เหล็ก และโปแตสเซียม สูงกว่าแป้งหลายชนิด เช่น แป้งข้าวโพด แป้งมันสําปะหลัง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสารอื่น ๆ ได้แก่ เอนไซม์เพคติน แทนนิน ฯลฯ มีการใช้กล้วยดิบเพื่อเป็นยาโดยทําให้แห้ง แล้วบดผสมกับน้ำหรือน้ำผึ้งเพื่อป้องกันและรักษาแผลในกระเพาะอาหาร แก้ท้องเสีย นอกจากนี้กล้วยดิบยังมีฤทธิ์ป้องกันเชื้อราและแบคทีเรียอีกด้วย

     แป้งกล้วยจะมีกลิ่นเฉพาะตัว มีคุณสมบัติทางกายภาพที่ดีรวมตัวกับน้ำได้ดีคือ เมื่อได้รับความร้อนจะ พองตัวใส เมื่อปล่อยให้เย็นจะเกิดลักษณะคล้ายวุ้น เนื่องจากเป็นแป้งที่มีอะไมโลสสูง จึงทําให้มีคุณสมบัติพิเศษเหมาะที่จะนํามาทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ขนมอบได้ดีบางชนิดของผลิตภัณฑ์สามารถทดแทนได้สูงถึงร้อยละ 50

แป้งกล้วย วิธีการทำแป้งกล้วย การแปรรูปกล้วยดิบ
แป้งกล้วย รูปกล้วยสด

วัตถุดิบในการทำแป้งกล้วย

 1. กล้วยดิบ (กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม กล้วยไข่ กล้วยหักมุก ฯลฯ) แต่ต้องเป็นกล้วยที่ไม่มีเมล็ด ควรใช้ กล้วยน้ำว้า เพราะปลูกกันแพร่หลาย ปริมาณมากและราคาถูก กล้วยดิบที่ใช้มีความสุกประมาณร้อยละ 70-80
 2. สารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์หรือโปแตสเซียมเมตาไบซัลไฟต์ความเข้มข้นร้อยละ 0.1
 3. มีด ที่หั่นอาหารเป็นชิ้นบาง ๆ เครื่องหั่นอาหาร
 4. กะละมังสแตนเลส หรือกะละมังเคลือบ
 5. เขียง
 6. ทัพพี, ทัพพีโปร่ง
 7. กระบอกตวง ขนาด 1 หรือ 2 ลิตร
 8. เครื่องชั่ง
 9. หม้อ
 10. กระด้ง, ตะแกรง
 11. เตาไฟ
 12. ตู้อบแห้งโดยใช้ไฟฟ้าหรือแสงอาทิตย์
 13. เครื่องบดของแห้ง เช่น เบรนเดอร์ (Blender)
 14. เครื่องร่อนใช้ตะแกรงร่อนขนาด 80 เมช.
 15. ภาชนะบรรจุของแห้ง สําหรับบรรจุแป้งกล้วย

วิธีการทำแป้งกล้วย

ขั้นตอนที่ 1. นํากล้วยดิบตัดแยกเป็นผล ล้างด้วยน้ำให้สะอาด

ขั้นตอนที่ 2. ลวกในน้ำเดือดเป็นเวลา 45 วินาทีและแช่ในน้ำเย็นทันที

ขั้นตอนที่ 3. ปอกเปลือกและหั่นเป็นชิ้นบาง ๆ แช่ในสารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ความเข้มข้น ร้อยละ 0.1 เป็นเวลา 30 นาที (การเตรียมทําโดยชั่ง โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ 1 กรัม เติมน้ำให้ได้สารละลาย 1 ลิตร และคนให้ละลาย) นําขึ้นผึ่งให้สะเด็ดน้ำเกลี่ยบนถาดซึ่งเป็นตะแกรงโปร่ง

ขั้นตอนที่ 4. นําไปทําให้แห้ง โดยนําเข้าอบในตู้อบแห้งแบบใช้ลมร้อน ควบคุมอุณหภูมิ 55-60°C หรือตากให้แห้ง โดยใช้แสงแดด หรือเครื่องงอบแห้งพลังแสงอาทิตย์จนแห้งกรอบ

ขั้นตอนที่ 5. นําไปบดให้เป็นผง แล้วร่อนผ่านตะแกรงร่อน ขนาด 80 เมช. บรรจุในภาชนะบรรจุ

เกษตรตำบล ศูนย์รวมความรู้การเกษตร ปลูกได้ ขายเป็น เน้นเกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยีเกษตร กับกล้วย

รูปภาพจาก : www.chutamas.info

เรียบเรียงข้อมูลโดย :  เกษตรตำบล.คอม

7 Comments

Add a Comment