โป๊ยเซียนด่าง เป็นไม้มงคล นิยมปลูกประดับสวน

โป๊ยเซียนด่าง

ชื่ออื่นๆ : โป๊ยเซียนด่าง หัวใจเซียนด่าง

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ :

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Euphorbia milii Variegated

ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE

ลักษณะของโป๊ยเซียนด่าง

ต้น ไม้พุ่ม สูง 20-30 เซนติเมตร ลำต้นตั้งตรง สีน้ำตาล มีหนามแหลม

ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ ปลายมนหรือแหลม โคนสอบ ขอบเรียบถึงเป็นคลื่นเล็กน้อย ใบหนาคล้ายแผ่นหนัง ผิวเกลี้ยง เป็นมัน แผ่นใบสีเขียวมีด่างสีขาวถึงสีขาวนวล ขอบใบและกลางใบ ด่างไม่เป็นระเบียบแบบรอยเปรอะปื้น เส้นกลางใบนูนชัด สีขาว

ดอก ดอกเป็นช่อแบบช่อกระจุก ออกตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกสีแดงเข้ม ออกดอกตลอดปี

โป๊ยเซียนด่าง
โป๊ยเซียนด่าง แผ่นใบสีเขียวมีด่างสีขาวถึงสีขาวนวล ดอกสีแดง

การขยายพันธุ์ของโป๊ยเซียนด่าง

การปักชำ

ธาตุอาหารหลักที่โป๊ยเซียนด่างต้องการ

ดินร่วน ต้องการน้ำน้อย แสงแดดปานกลาง

ประโยชน์ของโป๊ยเซียนด่าง

เป็นไม้มงคล ปลูกประดับสวน ปลูกเป็นไม้กระถาง

สรรพคุณทางยาของโป๊ยเซียนด่าง

คุณค่าทางโภชนาการของโป๊ยเซียนด่าง

การแปรรูปของโป๊ยเซียนด่าง

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=12236&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

One Comment

Add a Comment