โมกเตี้ย หัสคุณใหญ่ ไม้พุ่ม ขนาดเล็ก กลีบดอกสีขาวหนา มีกลิ่นหอมอ่อน

พุดทุ่ง

พุดทุ่ง

พุดทุ่ง ไม้พุ่มขนาดเล็ก หลังใบมีขนปกคลุม กลีบดอกสีขาวหนา

ฐานใบมน ขอบใบเรียบ

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร