โรคกล้วย โรคตายพรายของกล้วย ผลกระทบของโรคกล้วย

โรคกล้วย โรคตายพรายของกล้วย ผลกระทบของโรคกล้วย

เชื้อสาเหตุ เชื้อรา : Fusarium oxysporum f. cubense

โรคตายพรายของกล้วย ผลกระทบของโรคกล้วย
โรคตายพรายของกล้วย ผลกระทบของโรคกล้วย

     ในการปลูกกล้วยเพียงแค่หมั่นดูแลรักษา เอาใจใส่กล้วยก็จะให้ผลผลิตที่คุ้มค่ากับต้นทุนที่เกษตรกรลงทุนไป แต่หากดูแลไม่ถูกวีธีแล้ว จะทำให้เกิดโรคต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคของเกษตรกรหลายๆราย ทั้งรายใหม่และรายเก่า ซึ่งเมื่อเกิดโรคขึ้นแล้วบางคนก็ไม่ทราบว่าอาการต่างๆเหล่านั้นที่เกิดกับกล้วยเป็นอะไร มีสาเหตุมาจากอะไร แล้วส่งผลกระทบอย่างไรกับต้นกล้วยที่เราปลูกกันบ้าง สำหรับบทความวันนี้ก็จะพูดถึงในเรื่องของ โรคกล้วย โรคตายพรายของกล้วย ผลกระทบของโรคกล้วย กันค่ะ

     โรคพรายกล้วย เป็นโรคของกล้วยที่เกษตรกรหรือชาวสวนที่ปลูกกล้วยส่วนใหญ่มักจะประสบกับปัญหา เป็นโรคที่น่ากลัวไม่ต่างกับโรคใบจุดกล้วย ซึ่งสาเหตุของโรคพรายกล้วยนี้จะเกิดจากเชื้อรา Fusarium oxysporum f. cubense ซึ่งเกิดในช่วงที่ปลูกกล้วยไปแล้ว 4-5 เดือน ขึ้นไปค่ะ เมื่อเกิดโรคพรายกล้วยขึ้นแล้วก็จะส่งผลต่อต้นกล้วยเป็นอย่างมาก ไปดูกันค่ะว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรกันบ้าง

ผลกระทบของโรคกล้วยตายพราย

  • เชื้อราจะเข้าไปทำให้รากเน่า
  • ทำให้เกิดการอุดตันของท่อน้ำในต้นกล้วย
  • ทำให้ปลายกล้วย และใบกล้วยมีสีเหลือง
  • ทำให้กล้วยที่ออกเครือแล้วมีผลที่เล็ก ลีบ ไม่น่ารับประทาน
  • ทำใหผลกล้วยแก่ก่อนกำหนด
  • ทำให้ลำต้นมีเชื้อรา
  • ทำให้ต้นกล้วยหยุดการเจริญเติบโต
  • เมื่อต้นกล้วยหยุดการเจริญเติบโตไม่นานก็จะทำให้ต้นกล้วยที่ปลูกตายลง

ภาพประกอบ : wikimedia.org

เรียบเรียงข้อมูลโดย :  เกษตรตำบล.คอม

Add a Comment