โรคหนอนม้วนใบกล้วย ผลกระทบของแมลงศัตรูกล้วย

 โรคหนอนม้วนใบกล้วย ผลกระทบของแมลงศัตรูกล้วย

     โรคกล้วยนอกจากจะเกิดขึ้นจากเชื้อราต่างๆแล้ว ยังสามารถเกิดจากแมลงศัตรูพืชได้อีกด้วย แมลงศัตรูของพืชมีหลากหลายชนิด แต่ชนิดที่สำคัญ และระบาดเสมอๆ ผีเสื้อ จะมาวางไข่ในใบยอดที่ยังไม่คลี่ หลังจากนั้นไข่จะฟักเป็นตัวอ่อนเจริญอยู่ในใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่ ตัวหนอนจะกัดกินใบอ่อน ทำให้ใบแหว่ง เป็นรูพรุน หรือฉีกขาด และม้วนตัวอย่างรวดเร็ว จึงควรตัดใบที่ถูกทำลายมาเผาไฟให้หมด  จะเรียกว่า  โรคหนอนม้วนใบกล้วย 

โรคหนอนม้วนใบกล้วย ผลกระทบของแมลงศัตรูกล้วย

ชื่อแมลงศัตรู : หนอนม้วนใบ (Leaf roller)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Erionota thrax

     หนอนม้วนใบ เป็นแมลงพวกผีเสื้อ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วผีเสื้อจะมาวางไข่เป็นจำนวนมากในใบยอดที่ยังไม่คลี่ออก โดยในตอนกลางคืนจะวางไข่ตรงยอดอ่อนของใบกล้วย ใช้ระยะเวลา 5 – 7 วัน จะฟักเป็นตัวอ่อนครั้งละ 10-20 ตัว และจะม้วนใบกล้วยเป็นหลอด เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ตอนกลางคืนจะออกมากินใบกล้วย ซึ่งระยะทำลายจะใช้เวลา 5 – 7 วัน จะเข้าดักแด้ออกเป็นผีเสื้อต่อไป

ผลกระทบของแมลงศัตรูกล้วย

  • ทำให้ใบกล้วยถูกทำลายจนหมด
  • ทำให้ส่งผลต่อการเจริญของดอก
  • ทำให้ผลกล้วยลีบ
  • ทำให้ผลกล้วยมีสีดำคล้ำไม่เจริญเติบโตต้องตัดต้นทิ้ง

ภาพประกอบ : commons.wikimedia.org

เรียบเรียงข้อมูลโดย :  เกษตรตำบล.คอม

Add a Comment