ใบมะรุมอาหารสุขภาพสําหรับการผลิตสัตว์ปีกปลอดภัย

มะรุม

มะรุม เป็นไม้ยืนต้นที่ปลูกได้ง่ายและพบโดยทั่วไปในประเทศไทยเกษตรกร สามารถปลูกได้ตามหัวไร่ปลายนาเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า มะรุมสามารถใช้เป็นอาหารสุขภาพสําหรับมนุษย์ได้เป็นอย่างดี เพราะมีคุณค่าทางอาหารสูงและยังมีสารออกฤทธิ์ในการป้องกันและรักษาโรคได้ ในส่วนของใบมะรุมซึ่งมีโปรตีนสูง คือ 23.2–29.0 เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง อาจเป็นประโยชน์สําหรับสัตว์เลี้ยงได้นอกจากนี้ใบมะรุมยังมีสารแคโรทีนอยด์ ซึ่งเป็นสารให้สีซึ่งรวมถึงเบต้าแคโรทีนที่เป็นโปรวิตามินเอสูงอีกด้วย

ในการเลี้ยงสัตว์ปีกเช่น ไก่เนื้อไก่ไข่และนกกระทา ต้องการผลิตภัณฑ์ในส่วนของผิวหนังไก่เนื้อไก่และไข่ไก่ ที่มีสีเหลืองน่ากินตามความต้องการของผู้บริโภคอีกทั้งอาหารไก่ต้องใช้วัตถุดิบอาหารที่เป็นแหล่งของโปรตีนจํานวนมากทําให้มีราคาสูงใบมะรุมจึงสามารถนําใช้ประโยชน์ในการเป็นวัตถุดิบอาหารชนิดใหม่สําหรับสัตว์ปีกได้อีกทางหนึ่ง

ใบมะรุม
ใบมะรุม ใบอ่อนมีสีเขียวอ่อนนวล ใบแก่มีสีเขียว

สารประกอบที่สําคัญในใบมะรุม

มะรุม มีสารฟลาโวนอยด์สําคัญคือรูทินและเควอเซทิน (rutin และ quercetin) สารลูทีนและกรดแคฟฟีโอลิลควินิก (lutein และ caffeoylquinic acids) ซึ่งต้านอนุมูลอิสระดูแลอวัยวะต่างๆ ได้แก่ จอประสาทตาตับและหลอดเลือด จากการเสื่อมสภาพตามอายุนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าสารเบนซิลไอโซไทโอไซยาเนต (benzyl isothiocyanate) และเบนซิลกลูโคซิโนเลต (benzyl glucosinolate) จากมะรุมมีฤทธิ์ต้านจุลชีพและต้านมะเร็งได้อีกด้วย

คุณค่าทางอาหารของใบมะรุม

ใบมะรุม มีโปรตีนและพลังงานรวมต่ำกว่าใบกระถิน แต่มีเถ้าและแคลเซียมรวมทั้งกรดอะมิโนหลายชนิดสูงกว่าได้แก่ฮิสทิดีนลิวซีนไลซีนฟีนิลอะลานีนและทริปโตเฟนเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า ใบมะรุมอุดมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายโดยเฉพาะสารเบต้าแคโรทีนที่เป็นโปรวิตามินเอ

ดอกมะรุม
ดอกมะรุม มีสีเหลืองนวล กลีบเลี้ยงติดกัน

ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ใบมะรุมในอาหารไก่เนื้อไก่ไข่และนกกระทาไข่

  1. การใช้ใบมะรุมในอาหารไก่เนื้อ
    สามารถใช้ใบมะรุมผสมในอาหารไก่เนื้อได้ถึง 8 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่มีผลกระทบต่ออัตราการเจริญเติบโตปริมาณอาหารที่กินอัตราการเปลี่ยนอาหารคุณภาพซากและคุณภาพเนื้อแม้ว่ามีอัตราการรอดชีวิตต่ำลงแต่ก็ทําให้ต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ำหนัก 1 กิโลกรัม ลดลงและยังทําให้เนื้อและหนังไก่มีสีสีเหลืองมากขึ้นซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค
  2. การใช้ใบมะรุมในอาหารไก่ไข่
    สามารถใช้ใบมะรุมผสมในอาหารไก่ไข่ได้ถึง 8 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่มีผลกระทบต่อเปอร์เซ็นต์การผลิตไข่ปริมาณอาหารที่กินอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นไข่ 1 กิโลกรัม และคุณภาพไข่และยังทําให้ไข่ไก่มีสีของไข่แดงเพิ่มมากขึ้นจํานวนจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในทางเดินอาหาร (Lactic acid bacteria) เพิ่มขึ้นรวมทั้งต้นทุนค่าอาหารลดลง
  3. การใช้ใบมะรุมในอารนกกระทาไข่
    สามารถใช้ใบมะรุมผสมในอาหารนกกระทาไข่ได้ถึง 12 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่มีผลกระทบต่อเปอร์เซ็นต์ไข่ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นไข่ 1 กิโลกรัมและต้นทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่ 1 กิโลกรัมรวมทั้งคุณภาพไข่ในด้านน้ําหนักไข่ความสูงไข่ขาวค่า Haugh unit และความหนาเปลือกไข่ แต่ทําให้มีค่าสีของไข่แดงสูงขึ้นและปริมาณอาหารที่กินของนกกระทาลดลง แม้ว่าการผสมใบมะรุมในสูตรอาหารนกกระทาไข่ไม่ทําให้จํานวนจุลินทรีย์ที่ก่อโรคลดลงอย่างชัดเจนแต่ทําให้จํานวนจุลินทรีย์กรดแลคติกเพิ่มขึ้น
ผลมะรุม
ผลมะรุม ผลมีรูปร่างกลม ยาว ปลายและท้ายแหลม

ดังนั้นใบมะรุมจึงน่าจะมีความเหมาะสมในการใช้เป็นวัตถุดิบอาหารที่เป็นแหล่งของโปรตีนอีกชนิดหนึ่งที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นสําหรับสัตว์ปีกเพื่อเป็นแนวทางผลิตสัตว์ปีกที่ปลอดภัยได้อีกทางหนึ่ง

เมล็ดมะรุม
เมล็ดมะรุมแห้ง เมล็ดกลม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.webs.rmutl.ac.th
https://www.flickr.com

Add a Comment