วิธีเลี้ยงไก่ไข่ ไข่ไก่เกษตรอินทรีย์ปลอดภัยต่อสุขภาพ

ทำความรู้จักกับไข่ไก่ออแกนิค ทำไมถึงต้องเลือกไข่ไก่เกษตรดินทรีย์

ไข่ไก่ออแกนิคคือไข่ไก่ ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพชนิดหนึ่ง
ขั้นตอนการเลี้ยงก่อนจะมาเป็นไข่ไก่ให้เรารับประทานนั้นต้องมีมาตรฐานดังนี้

เลี้ยงไก่ไข่
เลี้ยงไก่ไข่แบบออแกนิค

ที่อยู่อาศัย

การเลี้ยงไก่ไข่แบบออแกนิคนั้น จะเป็นการเลี้ยงแบบใช้พื้นที่เปิด โดยไม่ขังไก่ไว้ในกรงตลอดทั้งวัน
แม่ไก่ในฟาร์มของเรา สามารถเดินออกกำลังกายในพื้นที่เลี้ยงเพื่อคุ้ยเขี่ยแมลง และเศษพืชผักตามพื้นดิน ทำให้ไก่ไม่เกิดสภาวะเครียด ผ่อนคลายและอารมณ์ดี ซึ่งต่างจากการเลี้ยงไก่ไข่ในแบบฟาร์มทั่วไป ที่จะขังไก่ไว้ในกรงตลอดทั้งวัน ไก่จึงไม่ได้ออกกำลังกายและอยู่ในสภาวะเครียด ความเครียดเหล่านั้นจึงส่งผ่าน ไปยังไข่ไก่ที่ถูกฝักออกมา

อาหารที่ใช้เลี้ยง

อาหารที่ใช้เลี้ยงแม่ไก่ของเรานั้น เป็นอาหารทีถูกผลิตขึ้นตามมาตรฐานของเกษตรอินทรีย์ หรือวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติเช่นพืชผักต่างๆ ซึ่งมาจากพื้นที่ที่ไม่เคยใช้ทํา การเกษตรหรือไม่เคยใช้สารเคมี อาหารสัตว์ที่ใช้จะไม่มีการผสม สารเร่งการเจริญเติบโตหรือเพิ่มผลผลิต หรือสารอื่นใดในอาหารสัตว์ โดยเด็ดขาด การรักษาโรค หากแม่ไก่ของเราเจ็บป่วย จะไม่มีการนำยาปฏิชีวนะมาใช้ภายในฟาร์มเด็ดขาด โดยส่วนใหญ่จะเลือกใช้พืชสมุนไพร และแร่ธาตุธรรมชาติ

ประโยชน์ของไข่ไก่ออแกนิค

ปลอดภัยต่อสุขภาพ เนื่องจากอาหารที่ใช้เลี้ยงแม่ไก่นั้นเป็น อาหารอินทรีย์และพืชผักตามธรรมชาติ ปราศจากสารเร่ง ฮอร์โมนเพิ่มผลผลิต สาร Antibiotic และสารเคมีอื่นๆ ที่ถูกนำมาใช้ในฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ทั่วๆไป ซึ่งสารเคมีต่างเหล่านั้น เป็นสาเหตุของ โรคมะเร็ง อาการแพ้ทางผิวหนัง การปรับสมดุลทางอารมณ์ที่ผิดปกติ

ไข่ไก่
ไข่ไก่ มีคุณค่าทางโภชนาการสูง

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http ://www.organic.moc.go.th
ภาพประกอบ : https://www.flickr.com

5 Comments

Add a Comment