ไม้กวาดดอกหญ้า ทำจากหญ้าตองกง

วัตถุดิบและอุปกรณ์

 1. หวายเส้น
 2. เทปพลาสติก
 3. ด้ามไม้ไผ่หรือด้ามหวาย
 4. ดอกตองกง(ดอกหญ้า)
หญ้าตองกง
หญ้าตองกง ตัดดอกหญ้า นำมาตากแห้ง

วิธีทำ

 1. นำด้ามไม้ไผ่มาใช้มัดปาดโคนด้ามให้ยาวประมาณ 5 นิ้ว
 2. ดัดส่วนที่บางโค้งงอตามรูปแบบไม้กวาด
 3. นำดอกตองกงมาทีละกำประมาณหยิบมือ หรือ30-50 เส้น ใช้หวายเส้นถักทีละกำ
 4. หยิบดอกตองกงมาอีกหยิบมือประมาณ 30-50 เส้นใช้หวายถักแหมือนครั้งแรกถักไปประมาณ 8-10 ครั้งแล้วหักให้โค้งงอ
 5. ถักไปเรื่อยๆประมาณ 25-30 ครั้งเมื่อถักครบแล้วส่วนท้ายใช้หวายถักคล้ายกับหางตระกวด ประมาณ5 ข้อแล้วใช้เหล็กแหลมแทงด้ามไม้กวาดให้เป็นรูใช้หวายเส้นสอดเข้าไปในรูถักเหมือนเดิมทำ 3 ครั้ง
 6. เสร็จแล้วถักอีก 3 ครั้งครบแล้วใช้หวายส่วนที่เหลือพันรอบด้ามไม้กวาดประมาณ 10 รอบแล้วใช้เหล็กแทงด้ามไม้กวาดให้เป็นรูใช้หวายที่เหลือสอดเข้าไปเพื่อเก็บหวาย
 7. ขบวนการถักเสร็จแล้วนำไปทากาวทาสี และเข้ามัด พร้อมจำหน่าย
ไม้กวาด
ไม้กวาด ทำจากหญ้าตองกง

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http:// cddata.cdd.go.th
https://www.flickr.com

Add a Comment