ต้นสมพง พืชวงศ์สมพง DATISCACEAE พืชวงศ์นี้มีลำต้นสูง เนื้อไม้อ่อน

ลักษณะประจำวงศ์

วงศ์สมพง DATISCACEAE ลักษณะวงศ์เป็นไม้ต้น ไม่มีหูใบ ใบ เดี่ยว ติดเวียนสลับ ขอบจัก ดอก แยกเพศแยกต้น สมมาตรตามรัศมีไม่มีกลีบดอก รังไข่ติดใต้วงกลีบ ก้านเกสรเพศเมียแยกออกเป็น 4 แฉก ไข่อ่อนมีจำนวนมาก ผลเป็นแบบผลแห้งแตก

ลักษณะเด่นของวงศ์

วงศ์สมพง DATISCACEAE เป็นไม้ต้นผลัดใบ โคนลำต้นมีพูพอน ขอบใบจกั ดอกออกเป็นช่อ ผลแห้ง เมล็ดจำนวนมาก

วงศ์ใกล้เคียง-ลักษณะที่แตกต่าง

  • Flacourtiaceae – รังไข่ติดเหนือวงกลีบ

การกระจายพันธุ์

พืชวงศ์นี้ในประเทศไทยมี 1 ชนิด

ประโยชน์

พืชวงศ์นี้มีลำต้นสูง เนื้อไม้อ่อน นิยมใช้ทำเรือแคนู เมล็ดมีขนาดเล็ก กระจายทั่วไป

ต้นสมพง
ต้นสมพง ไม้ต้นผลัดใบขนาดใหญ่ โคนเป็นพูพอนขนาดใหญ่

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.dnp.go.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment