พืชวงศ์จิก LECYTHIDACEA และสกุลของจิก

ลักษณะประจำวงศ์

วงศ์จิก LECYTHIDACEA ลักษณะวงศ์เป็นไม้ต้นไม่มีหู ใบเดี่ยวติดเวียนสลับ เส้นในออกจากสองข้างของเส้นกลางใบแบบขนนก ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด ดอกย่อยมีก้านดอก ดอกสมบูรณ์เพศ กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 4-6 พู กลีบดอกมี 4-6 กลีบ โคนมักเชื่อมติดกัน เกสรเพศผู้มีจำนวนมาก  รังไข่ติดใต้วงกลีบหรือกึ่งใต้วงกลีบ มี 2-6 ช่อง ไข่อ่อนมี  1 ถึงจำนวนมาก ก้านเกสรเพศเมียยาวมาก ยอดเกสรเพศเมียเป็นก้านหรือจักเป็นพู ผล มีกลีบเลี้ยงติดอยู่ที่ปลาย

ลักษณะเด่นของวงศ์

ใบออกดกที่โคนกิ่ง ขอบจีกซี่ฟัน ดอกใหญ่เกสรเพศผู้จำนวนมาก  ชั้นกลางของผล  เป็นเส้นใย ผลมักเป็นสันหรือเป็นปีก

วงศ์ใกล้เคียง-ลักษณะที่แตกต่าง

  • Combretaceae – ขอบใบเรียบ มักมีจุดโปร่งแสงและต่อมรังไข่มี 1  ช่อง
  • Myrtaceae – ใบติดตรงข้าม ขอบเรียบ มัจุดโปร่งแสง

การกระจายพันธุ์

พืชวงศ์จิก LECYTHIDACEA และสกุลของจิกพบในเขตร้อน ในประเทศไทยมี 2 สกุล

  • สกุล Barringtonia พบในป่าดิบที่ต่ำในป่าพรุ ผลมักเป็นสันหรือเป็นปีกมี 1 เมล็ด ขนาดใหญ่ เช่น จิกนา Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. จิกสวน Barringtonia racemosa (L.) Spreng.
  • สกุล Careya พบในป่าดิบที่ต่ำ ผลมีเปลือกหนาเป็นมัน เมล็ดจำนวนมาก เช่น กระโดน Careya sphaerica Roxb.
กระโดน
กระโดน ไม้ต้นขนาดกลาง เรือนยอดเป็นพุ่มกลมแน่นทึบ
จิกสวน
จิกสวน ไม้ต้นสูง ดอกออกที่ปลายกิ่ง เป็นช่อกระจะ

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.dnp.go.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment