ยางน่องเถา หรือ ยางน่องเครือ ไม้เถาเนื้อแข็ง ยางมีรสเมาเบื่อ เป็นพิษ

ยางน่องเครือ

ยางน่องเครือ

ยางน่องเครือ ไม้เถาเนื้อแข็งเลื้อย ทั้งต้นมีน้ำยางสีขาวมีพิษ

เถากลม เกลี้ยง เปลือกสีน้ำตาลแดง

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Add a Comment