วงศ์พืช แตรวง LILIACEAE ปลูกเป็นไม้ประดับ ดอกเป็นช่อหรือดอกเดี่ยว

ลักษณะประจำวงศ์

วงศ์แตรวง LILIACEAE เป็นไม้ล้มลุก อายุหลายปี มีหัวหรือเหง้าใต้ดิน ลำต้นตั้งตรง ไม่แตกกิ่ง ใบเรียงสลับเรียงตรงข้ามหรือเป็นวงรอบ บางครั้งโคนก้านใบแผ่ออกเป็นกาบหุ้มลำต้น เสนแขนงใบขนานกันตามความยาวของใบ ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด บางทีลดรูปเป็นดอกเดี่ยว วงกลีบรวม 6 กลีบ เรียง 2 วงๆ ละ 3 กลีบ มีหลายสี เกสรเพศผู้ 6 อัน เรียง 2 วงๆ ละ 3 อัน ก้านชูอับเรณูแยกกัน ก้านชูอับเรณูติดกับอับเรณูที่ฐานหรือด้านหลัง รูปแถบหรือรูปกลม รังไข่เหนือวงกลีบ มี 3 ช่อง ออวุลจำนวนมาก ผลแห้งแตกกลางพูหรือมีเนื้อหลายเมล็ด

ต้นแตรวง
ต้นแตรวงสูงได้ถึง 2 เมตร

ลักษณะเด่นของวงศ์

วงศ์พืช วงศ์แตรวง LILIACEAE ไม้ล้มลุก ลำต้นตั้งตรง ไม่แตกกิ่ง ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด วงกลีบรวม 6 กลีบ มีหลายสี เกสรเพศผู้ 6 อัน รังไข่เหนือวงกลีบมี 3 ช่อง มีออวุลจำนวนมาก

การกระจายพันธุ์

เขตอบอุ่นทั่วโลกมี 11 สกุล ประมาณ 550 ชนิด ประเทศไทยมี 1 สกุล 1 ชนิด คือ แตรวง Lilium primulinum Baker var. burmanicum Stearn

  • สกุล Tulipa ไม้ต่างถิ่น นิยมปลูกเป็นไม้ประดับและไม้ตัดดอก
ดอกแตรวง
ดอกแตรวง ดอกรูปแตรห้อยลงสีเหลือง

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.dnp.go.th
ภาพประกอบ : FB หอพรรณไม้ Forest Herbarium – BKF

One Comment

Add a Comment