สรัสจันทร ดอกสรัสจันทร พืชที่หายาก

ต้นสรัสจันทร

ต้นสรัสจันทร

ต้นสรัสจันทร ลำต้นเล็กเรียว ใบเดี่ยวปลายเรียวแหลม

มีใบเกล็ดขนาดเล็ก 2-3 ใบ ฐานใบสอบ ขอบใบเรียบ

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Add a Comment