คำมอกสงขลา (สงขลา) พุดป่า (ชลบุรี, เหนือ) รักนา (ภูเก็ต, ใต้) ดอกสีขาว มีกลิ่นหอม ออกดอกทั้งปี
ไม้ดอก
คำมอกสงขลา (สงขลา) พุดป่า (ชลบุรี, เหนือ) รักนา (ภูเก็ต, ใต้) ชื่ออื่นๆ : พุดป่า (ลำปาง) ; พุดจีบ, พุดสวน, พุด (ภาคกลาง)
ว่านมหาลาภ ลำต้นเป็นหัวอยู่ใต้ดิน ดอกสีแสดปนเหลือง
การปลูกพืชสมุนไพร
ว่านมหาลาภ ชื่ออื่นๆ : ว่านมหาลาภ ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : – ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phaedranassa spp ชื่อวงศ์ : AMAPYLLI
หอมหมื่นลี้ สารภีฝรั่ง ไม้ต้นสูง ช่อดอกออกเป็นกระจุก
ไม้ดอก
หอมหมื่นลี้ ชื่ออื่นๆ : สารภีฝรั่ง (เชียงใหม่) สารภีอ่างกา ต้นกำเนิด : ประเทศจีน ชื่อสามัญ : Sweet osmanthus ชื่อวิทยาศา