คลาสซูล่า พืชที่ปลูกในร่มได้ดีและมีความทนทาน ทนแล้ง ปลูกประดับโต๊ะทำงาน หรือปลูกแบบบอนไซ
ไม้กระถาง
คลาสซูล่า ชื่ออื่นๆ : ต้นไม้สวรรค์, ต้นใบเงิน ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ :  Crassula, Jade Plant, Money …
ต้นหัวใจเศรษฐี ต้นไม้มงคล ปลูกเป็นไม้ประดับสวนและใช้ทำบอนไซได้
ไม้กระถาง
หัวใจเศรษฐี ชื่ออื่นๆ : สาลิกาลิ้นทองใบด่าง, สาลิกาด่าง, ไทรด่างรูปหัวใจ, เศรษฐีโพธิ์เงิน ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Mistle