วิธีการขยายพันธุ์มะม่วง การขยายพันธุ์มะม่วง ด้วยวิธีต่างๆ และข้อควรระวังในการปลูกมะม่วง
เทคโนโลยีเกษตร
มะม่วง มะม่วงเป็นไม้ผลขนาดใหญ่ ปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทย ปลูกได้ในดินทั่วไป ยกเว้นดินเค็มและดินที่มีน้ำขัง ถ้าปลูกในดินร
โรคในมะม่วง โรคที่เกิดกับมะม่วง และวิธีป้องกันแมลงศัตรูของมะม่วง
ตลาดเกษตร
มะม่วง มะม่วง ชื่อวิทยาศาสตร์ Mangifera indica L. วงศ์ Anacardiaceae มีถิ่นกำเนิดมาจากเขตติดต่อระหว่างอินเดียและพม่า ปัจ
การขยายพันธุ์มะม่วง ขั้นตอนการปลูกมะม่วง
การปลูกพืชสวน
มะม่วง ไม้ต้น ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 10-30 ม. ลำต้นตรง เรือนยอดกลม ทึบ ใบเรียงเวียนสลับ ใบเดี่ยว รูปรี กว้าง 3-10 ซม. …
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย ให้ได้จำนวนมากในเวลาอันสั้น
การปลูกพืชสวน
กล้วยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ กล้วย เป็นพืชที่ปลูกดูแลง่ายสามารถเจริญเติบโตได้ในทุกสภาพพื้นที่และปลูกได้ทั่วทุกภาคของป
ไม้วงศ์ยาง ไม้สกุลยาง ชนิดของไม้วงศ์ยาง
เทคโนโลยีเกษตร
ชนิดของไม้วงศ์ยาง ต้นยางถือเป็นพืชอีกหนึ่งชนิดที่ถูกจัดให้เป็นพันธุ์ต้นไม้ที่มีประโยชน์ทางเศษกิจของประเทศ เนื้อไม้ที่ได้
ขายคาร์บอนเครดิต ตลาดคาร์บอน โครงการคาร์บอนเครดิต
เทคโนโลยีเกษตร
คาร์บอนเครดิต คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดหรือกักเก็บไว้ ไม่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมจากการด
ต้นไม้ คาร์บอนเครดิต 58 ชนิด ปลูกต้นไม้ขายคาร์บอนเครดิต
เทคโนโลยีเกษตร
คาร์บอนเครดิต คาร์บอนเครดิต (carbon credit)  คือ ผลการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (เช่น การใช้พลังงานชีวภาพ การใช้ยานยนต์ไฟฟ้
เมนูเชิดชูอาหารถิ่น ปี 2566 จังหวัดภูเก็ต น้ำซุบเมืองหลาง 9 อย่าง
เทคโนโลยีเกษตร
น้ำซุบเมืองหลาง 9 อย่าง น้ำซุบเมืองหลาง 9 อย่าง หรือน้ำพริก 9 อย่าง ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาหารประจำจังหวัดภูเก็ต หรืออาห
อาหารประจำจังหวัดนนทบุรี ข้าวตอกน้ำกะทิทุเรียนนนท์ 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น ปี 2566
เทคโนโลยีเกษตร
ข้าวตอกน้ำกะทิทุเรียนนนท์ ข้าวตอกน้ำกะทิทุเรียนนนท์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาหารประจำจังหวัดนนทบุรี หรืออาหารประจำถิ่น ตาม
อาหารประจำจังหวัดมุกดาหาร 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น ปี 2566
เทคโนโลยีเกษตร
ตำเมี่ยงตะไคร้ ลำข่าสดใส่มดแดง ตำเมี่ยงตะไคร้ ลำข่าสดใส่มดแดง ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาหารประจำจังหวัดมุกดาหาร หรืออาหารปร
อาหารประจำจังหวัดนครราชสีมา วิธีการทำเมี่ยงคำ 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น ปี 2566
เทคโนโลยีเกษตร
เมี่ยงคำ (โคราช) เมี่ยงคำ (โคราช) ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาหารประจำจังหวัดนครราชสีมา หรืออาหารประจำถิ่น ตามการดำเนินการจัด
อาหารประจำจังหวัดปัตตานี ข้าวยำ วิธีทำ 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น ปี 2566
เทคโนโลยีเกษตร
ข้าวยำ ข้าวยำ ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาหารประจำจังหวัดปัตตานี หรืออาหารประจำถิ่น ตามการดำเนินการจัดกิจกรรม “1 จังหวัด 1 เม