PLANTAGINACEAE วงศ์เทียนเกล็ดหอย ไม้ล้มลุก ออกเป็นกระจุกไล่ผิวดิน

ลักษณะประจำวงศ์ 

ชื่อวงศ์เทียนเกล็ดหอย PLANTAGINACEAE เป็นไม้ล้มลุกอายุ 1 หรือหลายปี ใบเดี่ยวออกเรียนสลับเป็นกระจุกใกล้ผิวดิน ขอบเรียบหรือจักฟันเรื่อย ไม่มีก้านใบที่ชัดเจนโคนใบแผ่เป็นกาบไม่มีหูใบ ดอกออกเป็นช่อแบบกระจุกที่ปลายก้านช่อโดด ดอกย่อยสมมาตรตามรัศมีหรือสมมาตรด้านข้าง สมบูรณ์เพศ มีขนาดเล็ก มีใบประดับ 1 ใบรองรับ กลีบเลี้ยงมี 4 กลีบแยกจากกัน หรือที่คนเชื่อมกัน เนื้อบางติดแน่น กลีบดอกมี 4 กลีบเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 4 พู บางและแห้ง ติดแน่น เกสรเพศผู้มี 4 อันติดที่ปลายของท่อกลีบดอก อับเรณูปิดแบบเคลื่อนไหวได้ เกสรเพศเมียมี 1 อัน มี 2 คาร์เพล รังไข่ติดเหนือวงกลีบมี 2 ช่อง มี 1 ถึงหลายออวุลใน 1 ช่อง ก้านเกสรเพศเมียมี 1 อัน เล็กเรียว ยอดเกสรเพศเมียอาจแตกเป็น 2 พู พลาเซนตาเป็นแบบรอบแกนร่วม คนแก่แตกตามขวาง เมล็ดโค้งมักเป็นเมือกเหนียวเมื่อชื้น 

ลักษณะเด่นของวงศ์

วงศ์เทียนเกล็ดหอย เป็นไม้ล้มลุกเป็นวัชพืช ใบเดี่ยวออกเป็นกระจุกไล่ผิวดิน ไม่มีก้านใบที่ชัดเจน โคนใบแผลเป็นกาบหุ้ม เส้นใบขนาน ดอกออกเป็นช่อแบบกระจุกที่ปลายก้าน ช่อโดด ดอกย่อยขนาดเล็ก กลีบดอกมี 4 กลีบ เชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 4 พู บางและแห้ง เกสรเพศผู้มี 4 ยืนยาว อับเรณูติดแบบเคลื่อนไหวได้ รังไข่มี 2 ช่อง ผลแบบแก่แตก เมล็ดโค้ง มักเป็นเมือกเหนียวเมื่อชื้น

วงศ์ใกล้เคียง-ลักษณะที่แตกต่าง

  • Buddlejaceae ไม้เนื้อแข็ง ใบออกตรงข้าม ไม่เป็นกระจุกใกล้ผิวดิน เส้นใบเป็นแบบขนนก ผลแก่แตกหลายแบบ

การกระจายพันธุ์

พบทั่วไปในเขตอบอุ่น และในเขตร้อนบนเขาสูง โดยเฉพาะเป็นวัชพืชในที่แล้งหรือดินเค็ม ในประเทศไทยมี 1 สกุล คือ

  • สกุล Plantago เช่น หญ้าเอ็นยืด Plantago major L.  เทียนเกล็ดหอย Plantago ovata Forssk. เป็นพืชต่างถิ่น
หญ้าเอ็นยืด
หญ้าเอ็นยืดหรือผักกาดน้ำ ลำต้นสั้นติดผิวดิน ดอกแทงออกจากกลางต้น

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.dnp.go.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment