กระชาย ฤดูการปลูก การเตรียมหัวพันธุ์ วิธีปลูกกระชาย
การปลูกพืชสมุนไพร
กระชาย ชื่ออื่นๆ : กระชายดำ (กลาง, มหาสารคาม) กะแอน (มหาสารคาม, เหนือ) ขิงทราย (มหาสารคาม) จี๊ปู (เงี้ยว …
กะเจียวขาว ไม้ล้มลุก ใบประดับตอนโคนช่อสีเขียว มีดอกตามซอก ตอนปลายช่อสีขาว
การปลูกพืช
กะเจียวขาว ชื่ออื่นๆ : กระเจียวโคก กระชายดง (เลย) อาวขาว (เชียงใหม่)  ต้นกำเนิด : พบทั่วไปในป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง ชื่
กระชาย หรือ ขิงจีน ขิงกระชาย เป็นไม้ล้มลุก มีเหง้าใต้ดินออกเป็นกระจุกจำนวนมาก
การปลูกพืช
กระชาย, กะซาย ชื่ออื่นๆ : กระชายดำ (กลาง, มหาสารคาม) หัวระแอน หัวกะแอน (มหาสารคาม, เหนือ) ขิงทราย (มหาสารคาม) …
กระเจียวขาว กระชายดง กระเจียวป่า ไม้ดอกไม้ประดับในกระถาง
การปลูกพืช
กระเจียวขาว กระชายดง กระเจียวป่า ไม้ดอกไม้ประดับในกระถาง ชื่ออื่นๆ : กระเจียวขาวปากเหลือง, กระเจียวป่า, กระเจียวบัว, มหา