กระชาย ฤดูการปลูก การเตรียมหัวพันธุ์ วิธีปลูกกระชาย
การปลูกพืชสมุนไพร
กระชาย ชื่ออื่นๆ : กระชายดำ (กลาง, มหาสารคาม) กะแอน (มหาสารคาม, เหนือ) ขิงทราย (มหาสารคาม) จี๊ปู (เงี้ยว แม่ฮ่องสอน) ซีพ …
กะเจียวขาว ไม้ล้มลุก ใบประดับตอนโคนช่อสีเขียว มีดอกตามซอก ตอนปลายช่อสีขาว
การปลูกพืช
กะเจียวขาว ชื่ออื่นๆ : อาวขาว (เชียงใหม่) กระเจียวโคก, กระชายดง (เลย) กระเจียวขาว (นครราชสีมา) ว่านม้าน้อย (สุโขทัย) กระ
กระชาย หรือ ขิงจีน ขิงกระชาย เป็นไม้ล้มลุก มีเหง้าใต้ดินออกเป็นกระจุกจำนวนมาก
การปลูกพืช
กระชาย, กะซาย ชื่ออื่นๆ : กะแอน (อีสาน, เหนือ) กะซาย, ขิงซาย (อีสาน) จี๊ปู (เงี้ยว แม่ฮ่องสอน) ซีพู (เงี้ยว …
กระเจียวขาว กระชายดง กระเจียวป่า ไม้ดอกไม้ประดับในกระถาง
การปลูกพืช
กระเจียวขาว กระชายดง กระเจียวป่า ไม้ดอกไม้ประดับในกระถาง ชื่ออื่นๆ : กระเจียวขาวปากเหลือง, กระเจียวป่า, กระเจียวบัว, มหา