กระทือ-กระทือพิลาส เป็นไม้พืชล้มลุกที่มีเหง้าใต้ดิน แต่มีดอกที่ลักษณะต่างกัน
การปลูกพืช
กระทือ กระทือ หรือ กะทือป่า, กะแวน, กะแอน, แสมดำ (เหนือ) เฮียงแดง (แม่ฮ่องสอน) เป็นไม้ล้มลุก ลำต้นเหนือดินกลม สูง 0.9-1.