น้ำกระท้อน ดับพิษร้อนถอนพิษไข้ แท้ท้องร่วง
เทคโนโลยีเกษตร
กระท้อน มีชื่อวิทยาศาสตร์  Sandoricum koetjape Burm.f. Mer. เป็นผลไม้ที่นำมาทำอาหารได้หลายอย่างและทำได้ทั้งอาหารคาวและอา
กระท้อนแช่อิ่ม รสหวานอมเปรี้ยว เนื้อนุ่ม สามารถเก็บไว้ทานได้นาน
เทคโนโลยีเกษตร
ส่วนผสม กระท้อน 5 กิโลกรัม เกลือป่น 200 กรัม น้ำสะอาดสำหรับแช่เกลือ 3 ลิตร น้ำตาลทราย 1.5 กิโลกรัม …
หมากต้อง ผลสุกนำมารับประทานสด ส่วนเนื้อไม้ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์
ไม้ยืนต้น
หมากต้อง ชื่ออื่นๆ : กระท้อน หมากต้อง และบักต้อง ภาคเหนือเรียกว่ามะตึ่น และมะต้อง ภาคใต้เรียกว่า ล่อน เตียน สะตียา สะตู …