หมากต้อง ผลสุกนำมารับประทานสด ส่วนเนื้อไม้ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์
ไม้ยืนต้น
หมากต้อง ชื่ออื่นๆ : กระท้อน หมากต้อง และบักต้อง ภาคเหนือเรียกว่ามะตึ่น และมะต้อง ภาคใต้เรียกว่า ล่อน เตียน สะตียา สะตู
บักกระท้อน ไม้ต้นขนาดกลาง เป็นกลุ่มยา แก้บิด ท้องเดิน ท้องร่วง โรคกระเพาะ
ไม้ผล
บักกระท้อน ชื่ออื่นๆ : เตียน ล่อน สะท้อน (ภาคใต้) มะต้อง (ภาคเหนือ,อุดรธานี)  มะติ๋น (ภาคเหนือ) สตียา สะตู (มาเลย์-นราธิ
กระท้อน มะต้อง มะตึ๋น ไม้ยืนต้นผลกินได้ สรรพคุณ
ไม้ผล
กระท้อน ชื่ออื่นๆ : เตียน ล่อน สะท้อน (ใต้) มะต้อง (เหนือ,อุดรฯ) มะตื๋น (เหนือ) สตียา สะตูเมา ต้นกำเนิด : อินโดจีนและเอเ