ลิ้นกระบือ มีแผ่นใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน ด้านล่างสีม่วงแดงหรือม่วงน้ำตาล
การปลูกพืช
ลิ้นกระบือ ชื่ออื่นๆ : กำลังกระบือ, ลิ้นกระบือ (ภาคกลาง) ใบท้องแดง (จันทบุรี) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : กระบือเจ็ดตัว ชื่อ