กระสวย ลำบิดดง ยอดอ่อนและผล รับประทานได้
ไม้ยืนต้น
กระสวย ชื่ออื่นๆ : จังนัง (สุรินทร์) ดำบิดดง (ระนอง) คันจ้อง, คันจอง (อุบลราชธานี) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : ลำบิดดง …