กะเจียวขาว ไม้ล้มลุก ใบประดับตอนโคนช่อสีเขียว มีดอกตามซอก ตอนปลายช่อสีขาว
การปลูกพืช
กะเจียวขาว ชื่ออื่นๆ : อาวขาว (เชียงใหม่) กระเจียวโคก, กระชายดง (เลย) กระเจียวขาว (นครราชสีมา) ว่านม้าน้อย (สุโขทัย) กระ
กระเจียวขาว กระชายดง กระเจียวป่า ไม้ดอกไม้ประดับในกระถาง
การปลูกพืช
กระเจียวขาว กระชายดง กระเจียวป่า ไม้ดอกไม้ประดับในกระถาง ชื่ออื่นๆ : กระเจียวขาวปากเหลือง, กระเจียวป่า, กระเจียวบัว, มหา