กะเจียวขาว ไม้ล้มลุก ใบประดับตอนโคนช่อสีเขียว มีดอกตามซอก ตอนปลายช่อสีขาว
การปลูกพืช
กะเจียวขาว ชื่ออื่นๆ : กระเจียวโคก กระชายดง (เลย) อาวขาว (เชียงใหม่)  ต้นกำเนิด : พบทั่วไปในป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง ชื่
กระเจียวขาว กระชายดง กระเจียวป่า ไม้ดอกไม้ประดับในกระถาง
การปลูกพืช
กระเจียวขาว กระชายดง กระเจียวป่า ไม้ดอกไม้ประดับในกระถาง ชื่ออื่นๆ : กระเจียวขาวปากเหลือง, กระเจียวป่า, กระเจียวบัว, มหา