กระเจียวแดง ช่อดอกอ่อน หน่ออ่อน นำมาลวก จิ้มน้ำพริก
การปลูกพืช
กระเจียวแดง ชื่ออื่นๆ : ดอกดิน กระเจียวโคก กระชายดง (เลย) อาวขาว (เชียงใหม่) ว่านมหาเมฆ ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : กระเจียว …
กระเจียว บัวสวรรค์ ดอกกระเจียวบาน ไม้ดอกขึ้นชื่อ จังหวัดชัยภูมิ
การปลูกพืช
กระเจียว บัวสวรรค์ ดอกกระเจียวบาน ไม้ดอกขึ้นชื่อ จังหวัดชัยภูมิ  ชื่ออื่นๆ : กระเจียว , ปทุมมา , บัวสวรรค์ ต้นกำเนิด : &