พืชวงศ์กลอย DIOSCOREACEAE มีเหง้าหรือหัวใต้ดิน
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ วงศ์กลอย ลักษณะวงศ์เป็นไม้ล้มลุก ส่วนใหญ่เป็นเถาเลื้อย มีเหง้าใต้ดิน มักลงหัวหรือมีรากสะสมอาหาร ใบเดี่ยว
กลอยข้าวเหนียวนึ่ง มีสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรด สามารถรับประทานแทนข้าวได้
เทคโนโลยีเกษตร
วัตถุดิบ กลอยข้าวเหนียว น้ำตาลทราย มะพร้าวขูด เกลือ วิธีทำ 1. ปลอกเปลือกกลอย หั่นเป็นแผ่นบางๆ ประมาณ 3 – 4 มิลลิเม
กลอย หัวกลอย ไม้เถาเลื้อยพันต้นไม้อื่น อร่อยซ่อนพิษ
การปลูกพืช
กลอย หัวกลอย ไม้เถาเลื้อยพันต้นไม้อื่น อร่อยซ่อนพิษ ชื่ออื่นๆ : มันกลอย กลอยข้าวเหนียว กลอยหัวเหนียว (นครราชสีมา) กลอยนก