กะทกรก ผลนำมารับประทานได้ ประโยชน์และสรรพคุณทางยา
การปลูกพืช
กะทกรก กะทกรก มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Passiflora foetida L. มีชื่อเรียกอื่นว่า อัรกช้าง (ระนอง) หญ้ารกช้าง (พังงา) รุ้งนก (
กะทกรก ลำต้นเป็นเถา ยอดรับประทานเป็นผักสด ใบนำไปคั้นเป็นยา
ไม้ผล
กะทกรก ชื่ออื่นๆ : รกช้าง (ระนอง) หญ้ารกช้าง (พังงา) รุ้งนก (เพชรบูรณ์) ผักบ่วง (สกลนคร) ยันฮ้าง (อุบลฯ) ผักขี้ริ้ว ห่อท …