วิธีการปลูกกล้วยตานี ลักษณะใบกล้วยตานี การเก็บใบตอง
การปลูกพืช
กล้วยตานี กล้วยตานี (Musa balbisianaColla) ชื่ออื่น ๆ กล้วยงู (พิจิตร), กล้วยชะนีใน, กล้วยตานีใน, กล้วยป่า, กล้วยเมล็ด (
การปลูกกล้วยหมาก กล้วยทานผลดิบได้ กล้วยพันธุ์นี้คล้ายกล้วยเล็บมือนาง
การปลูกพืช
การปลูกกล้วยหมาก กล้วยทานผลดิบได้ พันธุ์กล้วยนี้คล้ายกล้วยเล็บมือนาง      กล้วยหมาก เป็นกล้วยที่มีลำต้นค่อนข้างเล็กไม่สู