กาสะลองคำ ดอกสีส้มเหลืองให้ดอกสวยงาม
ไม้ยืนต้น
กาสะลองคำ ชื่ออื่นๆ : กากี (ใต้,สุราษฎร์ธานี)  แคะเป๊าะ, สำเภาหลามต้น (ลำปาง)  จางจืด (ชัยภูมิ,มุกดาหาร) สะเภา (เหนือ)   …