ต้นกุ่ม กุ่มบก กลุ่มยารักษาโรคผิวหนัง ผื่นคัน
การปลูกพืชสมุนไพร
ต้นกุ่ม ชื่ออื่นๆ :  ต้นกุ่มบก ต้นกกุธะ ส่วนชาวฮินดูจะเรียกว่า มารินา สะเบาถะงัน ผักก่าม (อีสาน) เดิมถะงัน (เขมร) ต …