ผักกุ่ม ประโยชน์และสรรพคุณ
การปลูกพืชสมุนไพร
ผักกุ่ม ผักกุ่ม เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีความสูงประมาณ 6-10 เมตร ลำต้นมีสีเทาหรือสีน้ำตาลอมเทา เปลือกต้นหนาค่อนข้างเรียบ
ต้นกุ่ม กุ่มบก กลุ่มยารักษาโรคผิวหนัง ผื่นคัน
การปลูกพืชสมุนไพร
ต้นกุ่ม ชื่ออื่นๆ :  ต้นกุ่มบก, ต้นกกุธะ ส่วนชาวฮินดูจะเรียกว่า มารินา, สะเบาถะงัน, ผักก่าม (อีสาน) เดิมถะงัน (เขมร) ต้น