ผักกุ่ม กลุ่มยารักษาโรคผิวหนัง ผื่นคัน กลากเกลื้อน
การปลูกพืชสมุนไพร
ผักกุ่ม ชื่ออื่นๆ : ผักกุ่ม ผักกุ่มบก ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Sacred Barnar, Caper Tree ชื่อวิทยาศาสตร์ : Crateva adanso
ต้นกุ่ม กุ่มบก กลุ่มยารักษาโรคผิวหนัง ผื่นคัน
การปลูกพืชสมุนไพร
ต้นกุ่ม ชื่ออื่นๆ :  ต้นกุ่มบก ต้นกกุธะ ส่วนชาวฮินดูจะเรียกว่า มารินา สะเบาถะงัน ผักก่าม (อีสาน) เดิมถะงัน (เขมร) ต