ติ้วเกลี้ยง ติ้วหม่อนหรือติ้วหมาแหงน ยอดอ่อนรับประทานเป็นผัก
ไม้ยืนต้น
ติ้วเกลี้ยง ติ้วหม่อนหรือติ้วหมาแหงน ชื่ออื่นๆ : ติ้วหม่อนหรือติ้วหมาแหงน, กุ่ยฉ่อง, ขี้ติ้ว, ติ้วเกลี้ยง, ติ้วใบเลื่อม