ก้นบึ้งเล็ก เป็นพืชอาหารสัตว์ รากต้มน้ำดื่ม ดับพิษร้อนถอนพิษไข้
พืชล้มลุก
ก้นบึ้งเล็ก ชื่ออื่นๆ : ก้นบึ้งเล็ก, หิ่งเม่น (เชียงใหม่) เลือดใน (ภาคกลาง) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : – ชื่อวิทยาศาส