ขันทองพยาบาท ปลูกประดับให้ร่มเงา และมีสรรพคุณทางยา
ไม้ยืนต้น
ขันทองพยาบาท ชื่ออื่นๆ : กระดูก ยายปลวก (ภาคใต้) ขนุนดง (เพชรบูรณ์) ขอบนางนั่ง (ตรัง) ขัณฑสกร ช้องรำพัน สลอดน้ำ (จันทบุร