ขี้อ้าย ไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ลำต้นเปลาตรง เปลือกต้น สีน้ำตาลคล้ำ
ไม้ยืนต้น
ขี้อ้าย ชื่ออื่นๆ : ขี้อ้าย ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : แสนคำ,แสงคำ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Terminalia triptera Stapf. ชื่อวงศ์ …