วงศ์เนรพูสี TACCACEAE ใบประดับมักมีระยางค์คล้ายเส้นด้ายจำนวนมาก
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ล้มลุก มีเหง้า บางครั้งมีหัวสะสมอาหาร ใบเดี่ยวหรือจักรูปนิ้วมือ บางครั้งจักเป็นริ้วๆ จำนวนมาก เรียงเว
ค้างคาวดำ ไม้ล้มลุก ดอกมีลักษณะคล้ายค้างคาวบิน
ไม้กระถาง
ค้างคาวดำ ชื่ออื่นๆ : เนระพูสีไทย (ภาคกลาง) ม้าถอนหลัก, มังกรดำ (เชียงใหม่) ดีปลาช่อน, ดีงูหว้า (เหนือ) ค้าวคาวดำ (กลาง)