ค้างคาวดำ ไม้ล้มลุก ดอกมีลักษณะคล้ายค้างคาวบิน
ไม้กระถาง
ค้างคาวดำ ชื่ออื่นๆ : เนระพูสีไทย(ภาคกลาง), ม้าถอนหลัก, มังกรดำ (เชียงใหม่), ดีปลาช่อน, ดีงูหว้า (เหนือ), ค้าวคาวดำ (กลา