ประโยชน์และสรรพคุณเด่นของจำปา
เทคโนโลยีเกษตร
ประโยชน์และสรรพคุณของจำปา นิยมปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับในบริเวณบ้านหรือสวนสาธารณะ และตามอาคารสถานที่ที่มีเนื้อที่กว้างขวาง
จำปา ไม้ดอกสีเหลืองอมส้ม มีกลิ่นหอม
ไม้ดอก
จำปา ชื่ออื่นๆ : จำปากอ (มลายู-ใต้) จำปาเขา, จำปาทอง (นครศรีธรรมราช) จำปาป่า (สุราษฎร์ธานี) ต้นกำเนิด : จีน อินเดีย ไทย  …