จำปูลิง ผลสุกใช้รับประทานเป็นผลไม้-ผลไม้หายาก
ไม้ยืนต้น
จำปูลิง ชื่ออื่นๆ : จำปูลิ่ง, จำปูริ่ง, กำไหร, จำไหร, จำหลี (ยะลาเเละนราไทยพุทธ) มะไฟลิง (สตูลและสงขลา) ต้นกำเนิด : ขึ้น