จำปูลิง ผลสุกใช้รับประทานเป็นผลไม้-ผลไม้หายาก
ไม้ยืนต้น
จำปูลิง ชื่ออื่นๆ : จำปูลิ่ง จำปูริ่ง กำไหร  จำไหร จำหลี (ยะลาเเละนราไทยพุทธ)  มะไฟลิง (สตูลและสงขลา) ต้นกำเนิด : …