ชะอม ใบอ่อน ยอดอ่อน ใช้เป็นอาหาร
การปลูกพืชสวน
ชะอม ชื่ออื่นๆ : ผักละหรือผักหละ (ภาคเหนือ) อม (ภาคใต้) ผักขา (ภาคอีสาน อุดรธานี) พูซูเด๊าะ (แม่ฮ่องสอน) โพซุยโดะ (กะเหร
ชะอม ผักใกล้ตัวแตกยอดทั้งปี ยอดอ่อนมีกลิ่นฉุนคล้ายกลิ่นสะตอ
การปลูกพืช
ชะอม ผักใกล้ตัวแตกยอดทั้งปี ยอดอ่อนมีกลิ่นฉุนคล้ายกลิ่นสะตอ ชื่ออื่นๆ : ผักหละ (เหนือ), ฝ่าเซ้งดู่, พูซูเด๊าะ (กระเหรี่ย