ยางเหียง ชาด ลำต้นเปลาตรง เนื้อใบหนามีขนสีน้ำตาลคลุมแน่น
ไม้ยืนต้น
ยางเหียง  ชาด ชื่ออื่นๆ : เหียง, ตาด, สะแบง, ตะแบง, ล่าทะย่อง, ตะลาอ่ออาหมื่อ, สาละอองโว, เหียงพลวง, เหียงโยน, เกาะสะเตี