ชิงชัน นิยมนำต้นมาทำเป็นเครื่องดนตรี เครื่องเรือน หรือเครื่องใช้สอยต่างๆ
ไม้ยืนต้น
ชิงชัน ชื่ออื่นๆ : ประดู่ชิงชัน (อีสาน)  เกิดแดง (เหนือ) ต้นกำเนิด : พบในป่าเบญพรรณทั่วไปและป่าดิบแล้ง ในพื้นที่ความสูงใ