แซะ ลำต้นใช้ก่อสร้าง เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคลสำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช
ไม้ยืนต้น
แซะ ชื่ออื่นๆ : กะแซะ (สุราษฏร์ธานี) ยีนิเก๊ะ (มลายู-นราธิวาส) แซะ (ทั่วไป) ต้นกำเนิด : ตามชายป่าดิบชื้นภาคใต้ของไทย ชื่
กอกดอน ราก เปลือก และใบมีรสขม มีสรรพคุณช่วยเจริญอาหาร
ไม้ยืนต้น
กอกดอน ชื่ออื่นๆ : กอกดอน มะกอกโคก มะกอกเผือก มะกักป่า หีผี โยนีปีศาจ กอกเขมร ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ :  มะกอกดอน …
ผักคันจอง ผักพาย ตาลปัตรฤๅษี เป็นไม้น้ำ พบในนาข้าว
การปลูกพืชนา
ผักคันจอง ผักพาย ชื่ออื่นๆ : ผักก้านจอง, บอนจีน, นางกวัก, ตาลปัตรยายชี, ตาลปัตรฤๅษี, ผักด้ามรั่ว (เหนือ) ต้นกำเนิด : ทวี