ดอกกะเจียว นิยมนำหน่ออ่อนมารับประทานเป็นผักสด
พืชล้มลุก
ดอกกะเจียว ชื่ออื่นๆ : กระเจียว, ปทุมมา , บัวสวรรค์ ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : ดอกกะเจียว ชื่อวิทยาศาสตร์ : Curcuma …