ลำดวน หอมนวล ดอกแห้งบำรุงกำลัง บำรุงหัวใจ
ไม้ยืนต้น
ลำดวน ชื่ออื่นๆ : หอมนวล (ภาคเหนือ) ลำดวน (ภาคอีสาน) ต้นกำเนิด : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชื่อสามัญ : White cheesewood ชื่ …