หงอนไก่ สร้อยไก่ ดอกด้าย ลำต้นตั้งตรง ดอกมีรูปทรงคล้ายหงอนไก่
การปลูกพืช
หงอนไก่ ชื่ออื่นๆ : หงอนไก่ไทย, หงอนไก่ดง, หงอนไก่ดอกกลม, หงอนไก่ฟ้า (ภาคกลาง) ด้ายสร้อย, สร้อยไก่, หงอนไก่ (เชียงใหม่)
ดาวเรือง ดอกไม้ที่มีกลีบสีเหลืองคล้ายทองคำ
พืชล้มลุก
ดาวเรือง ชื่ออื่นๆ : คำปู้จู้ (ภาคเหนือ) ดาวเรืองใหญ่ (ทั่วไป) ต้นกำเนิด : ประเทศเม็กซิโก ชื่อสามัญ : Marigold ชื่อวิทยา
หูกระจง หรือ แผ่บารมี ควรปลูกปลูกให้ห่างจากตัวบ้าน
การปลูกพืช
หูกระจง หรือ แผ่บารมี ควรปลูกปลูกให้ห่างจากตัวบ้าน  ชื่ออื่นๆ : หูกวางแคระ ต้นกำเนิด : ประเทศกินีไปจนถึงประเทศแคเมอรูน ช