หงอนไก่ สร้อยไก่ ดอกด้าย ลำต้นตั้งตรง ดอกมีรูปทรงคล้ายหงอนไก่
การปลูกพืช
หงอนไก่ ชื่ออื่นๆ : หงอนไก่ไทย หงอนไก่ดง หงอนไก่ดอกกลม หงอนไก่ฟ้า (ภาคกลาง), ด้ายสร้อย สร้อยไก่ หงอนไก่ (เชียงใหม่), หงอ
ดาวเรือง ดอกไม้ที่มีกลีบสีเหลืองคล้ายทองคำ
พืชล้มลุก
ดาวเรือง ชื่ออื่นๆ : คำปู้จู้ (ภาคเหนือ) ดาวเรืองใหญ่ (ทั่วไป) ต้นกำเนิด : ประเทศเม็กซิโก ชื่อสามัญ : Marigold ชื่อวิทยา
หูกระจง หรือ แผ่บารมี ควรปลูกปลูกให้ห่างจากตัวบ้าน
การปลูกพืช
หูกระจง หรือ แผ่บารมี ควรปลูกปลูกให้ห่างจากตัวบ้าน  ชื่ออื่นๆ : หูกวางแคระ ต้นกำเนิด : ประเทศกินีไปจนถึงประเทศแคเมอรูน ช