บัวหิมะ ช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือด ผลรสชาติคล้ายกับผลสาลี่ กรอบ หวาน ฉ่ำน้ำ
พืชหัว
บัวหิมะ ชื่ออื่นๆ : รากบัวหิมะ, บัวหิมะธิเบต หรือ คีเฟอร์, บัวหิมะพันปี, บัวหิมะหมื่นปี คนจีนเรียก เสวี่ยเหลียนกว่อ ต้นก
ผกากรอง ดอกผกากรองดอกสวย แต่มีพิษ
ไม้ดอก
ผกากรอง ชื่ออื่นๆ : ก้ามกุ้ง, เบญจมาศป่า (กลาง) ขะจาย, ตาปู, มะจาย (แม่ฮ่องสอน) ขี้กา, คำขี้ไก่ (เชียงใหม่) ดอกไม้จีน (ต …
ราชพฤกษ์ ภาคเหนือ เรียก ลมแล้ง นิยมปลูกไว้เป็นต้นไม้ประดับ เป็นดอกไม้ประจำชาติไทย
ไม้ยืนต้น
ราชพฤกษ์ ชื่ออื่นๆ : ราชพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ (ภาคกลาง) ลมแล้ง (ภาคเหนือ), ราชพฤกษ์ (ภาคใต้)กุเพยะ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) ปูโย ป
ต้นขี้เหล็ก ดอกขี้เหล็กดอกเหลืองช่อใหญ่ สรรพคุณ ประโยชน์ ของขี้เหล็ก
ไม้ยืนต้น
ต้นขี้เหล็ก ชื่ออื่นๆ : ขี้เหล็กบ้าน ต้นกำเนิด : เดิมเป็นไม้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับจากหมู่เกาะต่างๆ ของอินโดนีเซีย
ส้มกบ ไม้กลางแจ้ง ไม้ดอกสีเหลือง ปลูกง่าย มีรสเปรี้ยว
การปลูกพืช
ส้มกบ ไม้กลางแจ้ง ดอกสีเหลือง มีรสเปรี้ยว ชื่ออื่นๆ : สังส้ม (แพร่), ผักแว่นเมืองจีน, เกล็ดหอยจีน, ผักแว่น (ภาคกลาง), ส้