บัวหิมะ ควบคุมน้ำตาลในเลือด ช่วยย่อยอาหาร เป็นยาระบาย
พืชหัว
บัวหิมะ ชื่ออื่นๆ : รากบัวหิมะ บัวหิมะธิเบต หรือ คีเฟอร์ บัวหิมะพันปี บัวหิมะหมื่นปี คนจีนเรียก เสวี่ยเหลียนกว่อ ต้นกำเน
ราชพฤกษ์ ภาคเหนือ เรียก ลมแล้ง ภาคใต้ เรียก ราชพฤกษ์ปัตตานี เรียก ลักเกลือ ลักเคย  รากฝนทาแก้กลาก สรรพคุณเป็นยาระบาย ใช้บดทาผื่นตามร่างกาย
ไม้ยืนต้น
ราชพฤกษ์ ชื่ออื่นๆ : คูณ ล้มแล้ง ต้นกำเนิด : เป็นพืชพื้นเมืองของเอเชียใต้ ตั้งแต่ทางตอนใต้ของปากีสถาน ไปจนถึงอินเดียว ศร
ต้นขี้เหล็ก ดอกขี้เหล็กดอกเหลืองช่อใหญ่ สรรพคุณ ประโยชน์ ของขี้เหล็ก
ไม้ยืนต้น
ต้นขี้เหล็ก ชื่ออื่นๆ : ขี้เหล็กบ้าน ต้นกำเนิด : เดิมเป็นไม้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับจากหมู่เกาะต่างๆ ของอินโดนีเซีย
ส้มกบ ไม้กลางแจ้ง ไม้ดอกสีเหลือง ปลูกง่าย มีรสเปรี้ยว
การปลูกพืช
ส้มกบ ไม้กลางแจ้ง ดอกสีเหลือง มีรสเปรี้ยว ชื่ออื่นๆ : สังส้ม (แพร่), ผักแว่นเมืองจีน, เกล็ดหอยจีน, ผักแว่น (ภาคกลาง), ส้